جهان ب اندازه ای ب ما خواهد داد ک ما ب او داده ایم!
كامنت دوني!

+ نوشته شده در  2011/2/17ساعت 8:43  توسط مه+سا | 
یه نوع آدم هایی هستن که برای اینکه مجبورت کنن کاری ک دوست دارن و انجام بدی دست میذارن رو نقطه ضعف هات...

دست میذارن رو آدم هایی ک دوست شون داری...

+ ما ز دوستان...


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2016/2/2ساعت 21:25  توسط مه+سا | 
مثل یه ماهی که از توی تنگ بندازنش تو دریا...

همون قدر تنها همون قدر سرگردون...

+روزهای سردرگمی...

 


برچسب‌ها: مه, سا
+ نوشته شده در  2016/1/29ساعت 22:28  توسط مه+سا | 
آن اوایل زمین که میخوردم با چشم هایی خیس و شلوار پاره و زانوهای زخمی خودم را در آغوش مادرم جا میدادم تا اشک هایم را با دست های مهربانش پاک کند. 

بعدتر که زمین میخوردم شلوارم پاره میشد زانوهایم هم زخمی میشد اما دیگر خبری از هق هق و گریه نبود، درد هایم بغضی میشدند که دست های مهربان مادر هم مرهمی برایش نبودند.

حالا بیست و یک سال دارم و  خیلی وقت است که نه بغض میکنم نه شلوارهایم پاره میشود نه زانوهایم زخمی.

اما هنوزم زمین میخورم و هنوزم درد ادامه دارد....

+بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک ومعنی بسیار


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2015/12/5ساعت 21:50  توسط مه+سا | 
میخواستم بلند شوم ،همه اش فکر میکردم کاش یک جایی بود که آدم بتواند خودش را جمع کند و ببرد آنجا پهن کند. 

کاش جایی بود که رها از تمام یاد ها تو را جا میداد در خودش و دنیایت پر از ‹من› میشد بدون یادهای هرزه ی  ‹آن هایی›که هستند تا فقط روحت را با سوهان حرف هایشان بتراشند و هیچ فکر نکنند...

هیچ فکر نکنند...

هبچ احساس نکنند...

+دلم میخواهد دنیا را بالا بیاورم بی آنکه حال تهوعی داشته باشم.


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2015/11/5ساعت 0:20  توسط مه+سا | 
نمی دونم چرا وقتی داری خفه میشی دلت میخواد بنویسی. 

حس انزجار از تمام ادم هایی که تو نیستند 

و حس انزجار از تویی ک دگر تو نمیشوی!


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2015/10/25ساعت 22:52  توسط مه+سا | 
دلم گرفته و میخواهمت چکار کنم؟

از خودم که تویی تا کجا فرار کنم؟

+چیزی نیست ب جز یاد تو ،جمعه ها چرا انقد لعنتی یه؟

+ نوشته شده در  2015/10/9ساعت 23:21  توسط مه+سا | 
آرام صدایم میکند...

حتما فهمیده خیلی زود ناراحت می شوم و دلگیر...

حتما میداند ک در ناراحتی هایم لبخند میزنم،اما جور دیگری...

با صدای آرام و  کلمه های واضح ک ب دقت انتخاب کرده شروع ب صحبت میکند، توجیه میکند...

"اما خودتم میدانی بهانه است این ها.." هیچ نگفته ام یحتمل از چشم هایم خوانده است.

-مکث میکند، دوباره ادامه میدهد. اینبار تند تر حرف میزند با کلمات شلخته...

- ببین خودم هم میدونم  اینا بهونه است، اما تو ک خودت بهتر میشناسیش  هیچی تو دلش نیست آدم خوش اخلاق و مهربونیه فقط الان عصبانیه ، ناراحته، شرایط بدیه...

-آدم خوب و خوش اخلاق کسیه ک وقتی شرایط بد باشه، وقتی ناراحت باشه ،وقتی وقتی عصبانیه بتونه

خودش و کنترل کنه و عصبانیت شو سر آدم های بی تقصیر اطرافش خالی نکنه. وگر ن وقتی شرایط عادی

باشه همه ی ما خوش اخلاقیم.

پی نوشت:

آنکس ک شدی دانه اش

وز او مطلب جانش

پیش آی و مرنجانش..


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2015/7/18ساعت 15:59  توسط مه+سا | 

غروری کودن از گریستن پرهیزت میدهد!
برچسب‌ها: شاملو
+ نوشته شده در  2014/1/9ساعت 13:2  توسط مه+سا | 
من  در دور دست ترین جای جهان ایستاده ام: کنار تو توتو...


برچسب‌ها: احمد شاملو
+ نوشته شده در  2013/10/10ساعت 18:2  توسط مه+سا | 
یه وقتایی آدم از روی دوست نداشتن از یکی فاصله میگیره 

یه وقتایی از ترس "وابستگیوابستگی"

پی نوشت: خیلی باید مواظب احساساتمون باشیم هر کسی لیاقت نداره مخاطب ساده یه ما باشه چه برسه به خاص...برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2013/10/9ساعت 20:35  توسط مه+سا | 
+تو دنیای منی اما ب دنیا اعتمادی اعتمادی نیست!

برچسب‌ها: فریدون آسرایی
+ نوشته شده در  2013/10/4ساعت 18:48  توسط مه+سا | 
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ آزمون تلخ زنده بگوری!


برچسب‌ها: احمد شاملو
+ نوشته شده در  2013/9/25ساعت 21:5  توسط مه+سا | 
دروغ چرا؟

هر از گاهی ب یادت میو فتم ...

حتی ...

حتی گاهی غرق میشوم در دنیای با تو بودن

اما این گاه گدار ها کجا و

آن روزهایی ک بی یادت شب نمیشد کجا ؟؟؟

پی نوشت: ب یاد دوست قدیمی ک نیست!

 


برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2013/9/15ساعت 23:56  توسط مه+سا | 
آدمها می آیند
خودشان را نشان میدهند
اصرار میکنند !
برای اثبات بودنشان و ماندنشان...
اصرار میکنند که تو نیز باشی همراهشان 

همان آدمها ، وقتی که پذیرفتی بودنشان را
وقتی که باورشان کردی ،
به سادگی
میروند

و تو میمانی با باوری که...
+ نوشته شده در  2013/9/8ساعت 22:0  توسط مه+سا | 

مه +سا نوشت : مگهه نه؟

1175141_508566149214171_1082749658_n.jpg

+ نوشته شده در  2013/8/25ساعت 20:5  توسط مه+سا | 
مَرگـ را دیدهـ اَم مَــن

دَر دیــداری غَمــنـاک مَـن مـرگ را بهــ دَستـ

                                             سُـودهـ امـ

مَـن مَرگ را زیستَمـ

با آوازی غَمـناک

                        غَمـناک

***

و بهـ عُمـری سَخت دِراز و سَخت فَرسایَنـده

وقتی کهـ گِرداگَرد توُ را مُردگانی زیـبا فَراگرفتهـ اند

یا مُحتضرانی آشـنا

کهـ تُو را بدیشـان دُوختهـ اَند

با زَنجیرهای رَسمی شنـاسنـامهـ ها

و اوراق هُویـت

و کاغَذهاییـ

کهـ از بسیـاری تمبر ها و مهر ها

ومرکبی که بهـ خوردشان رفتهـ اَست

سنگـین شده اند

وَقتی کهـ بهـ پیـرامون تُو

چـانهـ ها

دَمـی از جُنبِش باز نِمی مانَد

بی آنکهـ از تَمــامی صداهـا

یک صدا آشنای تُو باشَد

وقـتی کهـ دَردْ هـا

از حِسـادَت های حَقـیر

                          برنمیـگُذَرَند...

998584_495875660482570_1588037898_n.jpg

مه+سا نوشتـ : با کَمی تَلخیصــ

 

 


برچسب‌ها: احمد شاملو, شبانه
+ نوشته شده در  2013/8/22ساعت 11:40  توسط مه+سا | 
 

اِیــــ کهــ گُفتیــــــ جـــانــ بِـــدهـ تــــــا باشَدَتــــ آرامــــــ دِلـــــ

جــــــانـــ بهــ غـَمــ هایــَشــــ سِــــپُردَمــــــــ نیســـــــتـــ آرامَمــ هَنوُز

936513_499253890144747_973797940_n.jpg

مَه +سـا نِـوِشتـــ : وَقتــاییـ کهـ بهـ هَر دَریـــ کهــ میــزَنیــ بَستهـــ اَستــــــ ...

 وَقتـــاییــــ کهــ حُـوصِــلهـ زِنـــدِگیــــ نَداریــــــ....

+متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند، ولی
به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که؛
تو را فرو بریزند...!
تا تو را انکار کنند...!
تا از رویـــت رد شـــوند.

+ نوشته شده در  2013/8/21ساعت 22:26  توسط مه+سا | 
 

زِنـــدِگیــــــ سَـــختهـــ اَمــا تَن هـاییـــــننهایی خیلیـــــــ خیلیــــــــ سَختهـــــ...

 

مه+سا نِوِشتــــ:  دیشَب یــه مُستَنَد نِگاهـ مییکَردَمــــ یهـ پـیر زَن  و پیـرمَرد تن ها بُودن

این جُملهـ رو پیــر مَرد گُفتــ!خیلیــ دَردْ آوَر بُـــود اُمیدوارَمـــ هیچـ بَچهـ ایــ مادَرپِدَرشـو وِل نَکُنهـ

مادَریـ کهـ تَواناییــ روُشَن کَردَن کَبریت و نَداشتـ و پِــدََریــ کهـ نِمیتونِستــ مَگَس ها رو اَز خوُدِشـ دُور کنهــ...

+ نوشته شده در  2013/8/21ساعت 13:8  توسط مه+سا | 
 

+شُــــ ــ ــ ــمــا وَقـــتیـــ مَعنیـــــ ـــ ـــ دیـــنـــ را نــــِمیـــــدانیــــــد

مََعـــنیــــــ بیـــ دیــــــــنیـــــــ را نیـــــــــز نِمیــــــــدانیـــــــــد . . .!

 

 

مه +سا نـــــوشتــ : اَگهـ بگـــیـد واســهـ کیهــ مَمنــون میشَمـــــــ

+ نوشته شده در  2013/8/20ساعت 18:45  توسط مه+سا | 

ملت مجموعه  افرادی است که درد دردمشترکی را احساس میکنند!


مه+سا نوشت:  مخاطب نداریم دیگه! برچسب‌ها: دکتر شریعتی, هبوط
+ نوشته شده در  2013/8/19ساعت 23:55  توسط مه+سا | 
بـــارانـــــباران

بارانـــــــــ ــ ــباران

شیــــــ ـــ ــشهـــ

پَنــْچِــــــرهــ ـ ـ

را بـــــارانــــ ـ ـباران

شُـــستــــ ــ ــ ــ

اَز دِلــــ ــ ِ مَـنـــ ــ ــ

اَمــــ ـــ ــ ــا

چهـــ ــ کَسیــــــ

نَقشـــــ ِ تُـــو را نقش تُو  را

خــــواهَـدْ شُــسْتــ

مه+سا نــوشتــ : وَقتاییــ  کهـ ساکِــتهــ

                  

 


برچسب‌ها: حمید مصدق
+ نوشته شده در  2013/8/19ساعت 15:20  توسط مه+سا | 
 

بــــــِگــوُ رَســـولان بیـــــــایَـــــند

مُعجـــــزهـ آمــوختهــ ایمـــــ ـ ـ

هَــمـراهـانـ  تَنــهاییـــــ مـــانـــ ـ ـتــــنهــــاییـ ـ ـمانـــ ـ ـ

 بـــــــــِســـ ــ ــ ــیـــ ــ ــ ــ ارَنـــدبســــیــــ ـ ـارَنـــد . . .

بِــــگـوُ شِـــتـــاب کُــنـــــ

دیر میــــــشَوَد

رَســـــولـ ـ انیـــ میــ آوَریمـــ ـ ـ

تـــــ ـ ـا هَمــراهیـمــــانــ

کُـــــنَـنــــد بهــ سُـــــ ـویـــ

تَـــــنـــهــاییــــمـــ ـ ـ انـــ  تــــنهــاییــ مــ ـ ـانـ

مه +سا نـــِوشتـــ : دُنبـالـ کیـــ میـگَردیــــ وَقتیـــــ میگمــــ خاصـــ ؟ 


برچسب‌ها: تنهایی, بسیار
+ نوشته شده در  2013/8/18ساعت 21:56  توسط مه+سا | 
مـــیدانَــــم میـــــدانیــــ  

میـــدانَمـ ـ ـ ـ تکراریستــــ

دل اســــت دیگــــــَر

دَستــ ـ ـ ـ  بـَرنِمیـــ ـ ـ دارد

همــــــَشــ باید بگویــــ ـ ـ ـد

دُودستــــت دارد

طِــــفلَکیـــ   میترَسَــــد

هَمـ از تـِکراریـ شُدَنشــــــ ـ ـ

هَمـ   از فَراموشـ  شدنشــ ـ  ـ


+مــــَن نِـــو شــتـــ: مخاطــَبـــِ خاصـــ  شایـــــَد ...برچسب‌ها: مه سا
+ نوشته شده در  2013/8/16ساعت 20:25  توسط مه+سا | با دشمن نیز باید مشورت کرد تا ب میزان دشمنی او پی برد
...!

+ نوشته شده در  2013/8/11ساعت 21:44  توسط مه+سا | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
هفته دوم بهمن ۱۳۹۴
هفته دوم آذر ۱۳۹۴
هفته دوم آبان ۱۳۹۴
هفته اوّل آبان ۱۳۹۴
هفته سوم مهر ۱۳۹۴
هفته چهارم تیر ۱۳۹۴
هفته سوم دی ۱۳۹۲
هفته سوم مهر ۱۳۹۲
هفته دوم مهر ۱۳۹۲
هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲
هفته سوم شهریور ۱۳۹۲
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۲
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۲
هفته سوم مرداد ۱۳۹۲
هفته دوم مرداد ۱۳۹۲
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم تیر ۱۳۹۲
هفته دوم تیر ۱۳۹۲
هفته سوم دی ۱۳۹۱
هفته اوّل تیر ۱۳۹۱
هفته چهارم خرداد ۱۳۹۱
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
هفته سوم اسفند ۱۳۹۰
هفته دوم اسفند ۱۳۹۰
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۰
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۰
هفته سوم بهمن ۱۳۹۰
هفته دوم بهمن ۱۳۹۰
هفته اوّل دی ۱۳۹۰
هفته چهارم آذر ۱۳۹۰
هفته سوم آبان ۱۳۹۰
هفته دوم آبان ۱۳۹۰
هفته چهارم مهر ۱۳۹۰
هفته سوم مهر ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
عکس(سری1)
مطلب طنز
داستان
مطالب جالب
شعر و متن عاشقانه
آهنگ خارجی
آهنگ ایرانی
عکس سری(2)
کد آهنگ پیشواز
برچسب‌ها
مه سا (8)
احمد شاملو (3)
سهراب سپهری (2)
دکتر شریعتی (2)
تنهایی (2)
تلنگر (2)
اردشیر رستمی (2)
هبوط (2)
جورج اورول (1)
آنتوان چخوف (1)
شگفت انگيز (1)
سا (1)
تولدي ديگر (1)
جوانمرد نام ديگر تو (1)
عرفان نظر آهاري (1)
جوانمرد (1)
1984 (1)
✔سعدی✔حافظ✔کارو (1)
ازدست دادن (1)
قصه ی رنگ پریده (1)
نویسندگان
مه+سا
ملیکا
پیوندها
ژانــــگولـــــرهـــــــا
Love 2 Love you
همای مستان
سایه شوم بودن ها
ناستیا
مثل هیچ کس
انسان خداگونه ای در تبعید
جملات زیبا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM